กล่องไฟถ่ายรูปความคุ้มค่าสำหรับช่างภาพมืออาชีพ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในขณะที่กลุ่มเหล่านี้ส่วนใหญ่เห็นชอบกับความสามารถของโภชนาการในการป้องกันมะเร็ง แต่พวกเขาก็ไม่สู้จะมีความกระตือรือร้นนัก ในเรื่องการใช้โภชนาการเป็นส่วนหนึ่งของการรักษามะเร็ง    กระนั้น ในโรคที่เกี่ยวเนื่องกับความเสื่อมของสังขาร อย่างเช่นโรคหัวใจและมะเร็ง สาเหตุนั้น มีความเกี่ยวพันกับการรักษาโดยตรง    อาหารอย่างเดียวกับที่ดร.เกอร์ลันใช้ในการแก้ไขภาวะมะเร็งให้หวนกลับคืนไปนั้น ขณะนี้ได้รับความเห็นชอบจากสมาคมมะเร็งอเมริกัน ให้ใช้เพื่อช่วยป้องกันมะเร็ง หากว่าโรคภูมิแพ้ก้อให้เกิดอาการข้ออักเสบ ดังนั้น การหลีกเลี่ยงโรคภูมิแพ้เท่านั้น จึงจะรักษาข้ออักเสบได้หากว่าการขาดโครเมี่ยมเป็นสาเหตุให้เกิดเบาหวานในผู้ใหญ่ ดังนั้น อาหารเสริมโครเมี่ยม ก็เป็นสิ่งเดียวที่จะรักษาเบาหวานได้ เบต้าคาโรทีน 15,000 หน่วยสากลสามารถลดความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งได้ การจะใช้เบด้าคาโรทีนกับคนไข้มะเร็งเพื่อให้แรงกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันสำหรับการรักษามะเร็ง ก็อาจจะต้องใช้เบต้าคาโรทีนถึง 100,000 หน่วยสากล ตัวเลขพวกนี้อาจะเปลี่ยนแปลงได้ แต่ก็มีสายใยร่วมกันอยู่อย่างหนึ่ง ที่ต่อเชื่อมระหว่างโปรแกรมการใช้โภชนาการในการป้องกันมะเร็งกับโปรแกรมการใช้โภชนาการมาเสริมการรักษามะเร็งในแบบธรรมดา (หรือในแบบของการแพทย์แผนปัจจุบัน)ทำไมโรงพยาบาลทั้งหลาย จึงไม่ใช้โภชนาการในการรักษามะเร็งกันให้มากกว่านี้?ผู้ป่วยมากมายมาหาผมพร้อมด้วยข้อมูลผิดๆ อย่างเดียวกัน ชุดกล่องไฟสตูดิโอ “หมอบอกว่า โภชนาการไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับผลของมะเร็ง เพราะฉะนั้น ก็ให้ผมกินอะไรก็ได้ที่อยากจะกิน” จากนั้น ผมก็ต้องไซ้เวลามากมายอธิบายไห้คนไข้เหล่านี้ฟังว่า บรรดาแพทย์นั้น ให้ข้อมูลที่ดีที่สุดที่มีอยู่ในกลุ่มแพทย์พวกเดียวกันแล้วและไม่ได้มีความตั้งใจที่จะก่อให้เกิดโทษแก่คนไข้เพราะ “บาป” ที่มาจากการละเลยไม่บอกกล่าวกันนี้ ถ้าหากว่าข้อมูลในหนังสือของผมมีเหตุผล ไม่เป็นพิษและประหยัดค่าใช้จ่าย ทำไมโรงพยาบาลทั้งหลายจึงไม่นำมาใช้กัน? อุปสรรคนั้น มีอยู่หลายอย่าง1.   

 

แพทย์ไม่ได้รับการtเกฝนมาในด้านโภชนาการ มีคำพังเพยเก่าแก่บอกไว้ว่า “ถ้าไม่อยู่ข้างบนขึ้นไป ก็ต้องอยู่ข้างล่างลงมา”    แพทย์ทั้งหลายนั้นล้วนเป็นคนฉลาดปราชญ์เปรื่อง มีความสามารถ ในสมองนั้น ก็ปริ่มไปด้วยการศึกษาที่ตั้งหน้าตั้งตาเรียนมาด้วยค่าใช้จ่ายสูงมากว่าสิบปี แพทย์มีความฉับไวที่จะโอนการดูแลคนไข้ไปให้กับผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ รับช่วงไปรักษา ผู้เชี่ยวชาญด้านทางเดินหายใจบ้าง นักกายภาพบำบัดบ้าง ผู้เชี่ยวชาญในด้านการรักษาอาการป่วยที่เกิดมาจากอาชีพการงานบ้าง รวมทั้งนักจิตวิทยา ไลท์บ็อกซ์ทำเอง กระนั้น แม้ว่าแพทย์จะมิได้รรเรียนมาทางด้านโภชนาการ แต่ก็ยังยืนกรานที่จะเข้าควบคุมเรื่องโภชนาการ    สายงานการควบคุมที่ไม่ต้องตามหลักเหตุผลนี้ นำไปสู่ผลลัพธ์ที่ทำให้มีการดูแลคนไข้ได้ไม่ดีพอ และจำเป็นจะต้องแก้ไข    โดยให้ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ ทำงานร่วมกัน ในลักษณะที่เป็นการทำงานด้วยความร่วมมือกันในการรักษาคนไข้ อย่าได้ถือเอาความป่วยของคนไข้เป็นสนามต่อสู้ชิงอำนาจกันเลย2.    ความล่าช้า การนำเอาสิ่งที่ได้รับการพิสูจน์แล้วมาใช้ในทางปฏิบํติต้องใช้เวลานับสิบๆ ปี หรืออาจจะเป็นร้อยปี อูโดชัส (Eudoxus) นักดาราศาสตร์ชาวกรีก ค้นพบว่าโลกไม่ได้เป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะมาถึงสองพันปี กว่าเรื่องนี้จะได้รับการยอมรับในที่สุด นักสำรวจชาวสเปนในศตวรรษที่ 17 นำเอา  มันฝรั่งกลับมายังยุโรป และทั้งๆ ที่วัฒนธรรมของชาวอินคาก้าวหน้ารุ่งเรืองด้วยมันฝรั่งมาได้นานนับร้อยๆ ปี  photobox แต่นักวิทยาศาสตร์ซาวยุโรปก็ประกาศว่ามันฝรั่งนั้น ยอมรับได้เพียงแคในฐานะที่เป็นอาหารสัตว์เท่านั้น ในตอนต้นทศวรรษที่1900 ทองกับแอสไพรินเป็นสองสิ่งเท่านั้น ที่ยอมรับกันว่าใช้รักษาโรคข้ออักเสบได้แล้วก็มีคนเสนอว่า ข้ออักเสบเป็นโรคติดเชื้อ แอสไพรินกับทองจึงถูกเลิกไปโดยถือว่าเป็นวิธีการรักษาที่ไร้ค่า

 

ทั้งๆ ที่มันใช้ได้ผล ในทศวรรษที่ผ่านมา มีหลักฐานที่ได้รับการยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่า ข้ออักเสบเป็นโรคของความเสื่อม และแอสไพรินกับทองสามารถนำมาใช้รักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลังจากที่พิสูจน์ยืนยันว่า มะนาวสามารถป้องกันและรักษาโรคลักปิดลักเปิดได้แล้วถึง 50 ปีจึงได้มีการออกระเบียบให้เรืออังกฤษทุกลำขนมะนาวติดเรือไปใช้รับประทานระหว่างทาง ไนอาชินได้รับการพีสูจจน์ว่าใช้ป้องกันและรักษาโรคเพลลากราได้แต่ต้องใช้เวลาถึง 20 ปี หลังจากนั้น นักวิทยาศาสตร์จึงได้ยอมรับความจริงนั้นในที่สุด ความล่าช้าเป็นชีวิตแง่ที่แย่ และสามารถเป็นอันตรายถึงตายได้ เมื่อมาเกิดกับการรักษามะเร็ง3. โภชนปาบัดมักจะเปีนวิธีการรักษาที่เบิกค่าใช้จ่ายไม่ได้ คนไข้ทั้งหลายต้องพึ่งพาอาศัยบริษัทประกันสุขภาพเกือบทั้งหมด ในเรื่องการจ่ายค่ารักษาตัวบริษัทประกันสุขภาพมากมายจะไม่จ่ายเงินประกันสำหรับการรักษาด้วยโภชนาการบางครั้ง กล่องไฟlightbox  ก็ไม่ยอมจ่ายแม้สำหรับการใช้โภชนาการเพื่อประทังชีวิตคนไข้ที่กำลังจะตายเพราะขาดอาหาร    เป็นที่พิสูจน์กันจนไม่อาจโต้แย้งกันไต้อีกแล้วว่าคนไข้ที่ได้รับอาหารบำรุงอย่างดี จะสู้กับโรค'ใต้ดีขึ้น รวมทั้งโรคมะเร็ง บริษัทประกันจะจ่ายเงินให้คนไข้มะเร็งวันละ 3,000 ดอลลาร์ ให้คนไข้ไปเข้าโรงพยาบาลแต่กลับทนไม่ได้กับความคิดเรื่องจะจ่ายเงินเป็นค่าอาหารเสริมเพื่อการรักษาเพียงแค่วันละ 20 ดอลลาร์ ทั้งที่อาหารเสริมพวกนั้น ช่วยปรับปรุงชีวิตของคนไข้มะเร็งให้ดีขึ้นมาก ทั้งในแง่คุณภาพและปริมาณลำดับความสำคัญของความต้องการด้านโภชนาการของคนไข้มะเร็งการใช้โภชนาการไม่ได้มีคุณค่าสำหรับคนไข้มะเร็งเท่ากันทั้งหมด อาทิเช่น หากว่าคุณอยากให้รถของคุณวิ่งได้เร็วขึ้น การใส่เครื่องยนต์ที่ใหญ่ชื้น จะมี ประสิทธิภาพยิ่งกว่าการเอากระจกข้างออกเพื่อลดแรงต้านลม ในทำนองเดียวกันผมก็ได้พบคนที่เป็นห่วงเรื่องสารตกค้างจากยาฆ่าแมลงที่มีมากับอาหาร มากเสียยิ่งกว่าบุหรี่สองซองที่เขาสูบอยู่เสียอีก เราจำเป็นต้องพิจารณาปัจจัยเสี่ยงกับความกลัว ให้เหมาะสม ผมจัดวิธีการใช้โภชนาสารเป็นหลักในการรักษามะเร็งตามลำดับลดหลั่นกันไป คือวิธีที่ระบุไว้ตอนต้น จะสำคัญที่สุด   กล้องถ่ายรูปมือสอง  อย่าไปเสียเวลากับเรื่องเล็กน้อย ในขณะที่เรื่องใหญ่ถูกละเลยo หลีกเลี่ยงการขาดสารอาหาร คนไข้มะเร็งถึง 40% ตายเพราะขาดอาหาร18 เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องให้โปรตีนและแคลอรื่ที่มีคุณภาพ เพื่อชะลอความทรุดโทรมผอมโซที่มักจะเกิดขึ้นกับคนไข้มะเร็ง    มะเร็งจะทำให้ความต้องการแคลอรื่เพิ่มขึ้น ในขณะที่เคมีบำบัด ก็มักจะก่อให้เกิดอาการคลื่นไส้และเบื่ออาหาร ผลข้างเคียงทางต้านการเผาผลาญอาหารที่เกิดมาจากมะเร็งสามารถขัดขวางความอยากอาหารตามปกติได้  โคมไฟถ่ายภาพ ผลลัพธ์ในตอนท้ายลงเอยด้วยการที่คนไข้กินอาหารได้น้อยลงในขณะที่จำเป็นต้องได้รับอาหารมากขึ้น ผลสะท้อนต่อมานั้น อาจจะเป็นเรื่องร้ายแรงได้ สำหรับคนไข้ที่กินไม่ได้หรือไม่ยอมกินก็สามารถฉีดสารอาหารต่างๆ เข้าไปในเส้นเลือดของคนไข้ได้ เป็นกระบวนการทางการแพทย์ที่เรียกว่า โททํล แพเรนเทอรัล นิวทริ,ชัน (Total parenteralnutrition) หรือ ทีพีเอน

 

 

กล่องไฟถ่ายรูป

Write a comment

Comments: 0