ฉากสตูดิโอที่มีแสง น้อยอาจก่อให้เกิดปัญหาถ่ายภาพไม่สวยตามมา

หลายคนอยากรู้ว่าพลัมคืออะไร พลัมในที่นื้คือ ลูกพลัม คือลูกพรุนสีม่วงๆ ถ้าคนท้องผูกรับประทานเข้าไปแล้วก็จะรู้สืกสบาย ในพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของบอร์โด นอกจากปลูกไวน์แล้ว เขายังมีพื้นที่ที่ปลูกพลัมเยอะมาก การปลูกพลัมที่หมู่บ้านพลัม วัตถุประสงค์แรกเป็นการสร้างกองทุนช่วยเหลือเด็กกำพร้าที่พ่อแม่ตายในสงครามเวียดนาม ในแต่ละปีในช่วงเดือนเมษายน - พฤษภาคม เราจะเห็นดอกสวยมาก พอมิถุนายนก็จะออกมาเป็นลูกพลัม เก็บมาแล้วเอามาตากแห้งบรรจุเป็นถุงเวลาเราพูดถึงหมู่บ้านพลัม หลายคนจะคิดว่าเหมือนหมู่บ้านไทยในชนบท ที่เข้าไปก็จะพบว่ามีบ้านหลังคาเรือนเยอะๆ นั่นคือบ้านในชนบทเอเชียเรา                                พุทธวิขิทิแต่หมู่บ้านของฝรั่งเศส บ้านหลังเดียวก็เป็นหมู่บ้านแล้วก็เป็นฟาร์ม หมู่บ้านพลัมก็คือพื้นที่ที่ชาวพุทธไม่ว่าจะเป็นตะวันออก หรือตะวันตก มาลงขันกันซื้อที่ดินที่เป็นฟาร์มเก่า แล้วตกแต่งทำฟาร์มนั้นเสียใหม่เพื่อที่จะจัดให้เป็นที่อยู่อาลัย โดยพื้นที่บริเวณนี้จะเป็นเนินเขา อากาศดี กล่องไฟถ่ายภาพพกพา  มองออกไปก็จะเห็นเป็นฟาร์มโล่ง เป็นสิงแวดล้อมที่เอื้อให้เราเกิดความสงบเย็น ให้เรามีสติอยู่กับปัจจุบันขณะ สิงนี้เป็นสิงที่สำคัญพระพุทธรูปที่หมู่บ้านพลัม เป็นพระพุทธรูปที่หล่อในเวียดนาม แต่มีคืลปินไทยเป็นคนไปหล่อและแต่งสีให้ เป็นปูนปลาสเตอร์ และแต่งด้วยสีชมพูซึ่งเป็นสีที่เหมาะสำหรับเด็ก เด็กดูแล้วรู้สืกว่าเป็นพุทธะจริงๆ ที่อยู่ในใจเค้าเพราะสถานที่แห่งนี้ เป็นสถานที่หนึ่งที่สำคัญคือ ทำอย่างไรที่ให้เกิดภาวะพุทธะในครอบครัว  ครอบครัวในที่นี้คือ พ่อแม่ และโดยเฉพาะลูก ให้ลูกเห็นเงื่อนไขที่ดีในการสร้างพุทธะให้กับพ่อแม่ ให้กับโรงเรียน ให้กับครู ให้กับสิงแวดล้อมที่ไปอยู่ด้วยช่วงที่อยู่ที่นั่น จะมีกิจกรรมให้เราภาวนากับบรรพชน ให้มองเห็นความเป็นอดีตว่าก็คือปัจจุบัน อนาคตก็คือปัจจุบัน อดีต,ใน'ที่นี้'หิน 800 ปี เป็นหินที่บันทึกอะไรหลายอย่างในชีวิต ไม่ได้บันทึกเพียงความโศกเศร้า แต่ได้บันทึกพลังของบรรพชนของมนุษยชาติอยู่ในนี้ ทำให้เราเห็นว่ามีพลัง มีความสดชื่น มีชีวิตของบรรพบุรุษที่อยู่ในนี้ เราพิจารณา เราภาวนากับสิงนี้แล้วให้พลังของบรรพบุรุษอยู่ในตัวเรา จะได้รู้สิกว่า เรามีกำลังที่กล้าจะสู้กับชีวิตต่อไป อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ท่านอยากปลูกฝึงให้คนเห็นว่าชีวิตอย่าท้อแท้ในตัวเราๆ  ชุดสตูดิโอถ่ายภาพ มีเลือดเนื้อเชื้อไขของบรรพบุรุษอยู่ตลอดเวลา แล้วบรรพบุรุษของเราไม่ใช่บรรพบุรุษที่ท้อแท้ ถึงมีเรามาได้ถึงวันนื้ ฉะนั้นเราจะต้องภูมิใจและจะต้องเป็นมนุษย์ที่สืบทอด มีลูกมีหลานต่อไปอีก ที่จะทำให้โลกนื้อยู่ไต้พวกเราไปสัปดาห์แรก แต่ละวันจะมีอุบายว่าจะสอนภาวนาให้ทั้งผูใหญ่และเด็กอย่างไรช่วงบ่ายเด็กๆ ก็จะมีกิจกรรมในการวาดรูป แล้วแต่จะวาดอะไรก็ได้ตามใจเด็ก โดยจะเป็นการปลูกฝังให้เด็กรับรู้ว่า ภาวะพุทธะมีอยู่ในใจเด็กๆสิริวรรณ จุฬากรถ!ได้เคาะประตูคุยกับพุทธะหรือยัง มีพุทธะน้อยๆ อยู่ในใจเราแล้ว ให้เด็กพรรณนาออกมาว่าสำหรับเด็กแล้วพระพุทธเจ้าคืออะไร เราจะเห็นว่ารูปมีหลากหลายมาก เราจะเห็นเด็กตะวันตกเขาวาดพระพุทธเจ้าในใจเค้า สำหรับเค้าแล้วพระพุทธเจ้าคืออะไร พระพุทธเจ้าอาจเป็นพระพุทธรูปอยู่ในนั้นขณะเดียวกัน เขาได้วาดนก วาดสายรุ้ง วาดต้นหญ้า ที่อยู่รอบๆ แถวนั้นสิงนี้สำหรับเขาคือภาวะพุทธะที่เฃาสัมผัสได้แต่ช่วงเช้าก่อนเริ่มสอน ท่านถือว่าเป็นเวลาที่สำคัญ หรือชั่วโมงแรกท่านจะคุยกับเด็กๆ ก่อน เด็กๆ จะรักท่านมาก จะยืนอยู่ช้างหน้าหรือมานั่งเด็กแบเบาะเลยก็มี ซึ่งแม่เพิ่งคลอดแล้วก็อุ้มเด็กมาด้วย เวลาฟังบรรยายไปก็จะได้ยินเสิยงร้องของเด็ก  lightboxทำเอง บางทีรู้สืกรำคาญ แต่รู้สืกว่าอันนี้ก็คือความเป็นธรรมชาติ แล้วท่านก็จะคุยกับเด็กๆ ว่าเป็นอย่างไร วันนี้เด็กๆ ได้ไปเอากรวดมาหรือยัง คือเมื่อวันก่อนท่านจะบอกไว้ว่าให้ไปเก็บกรวดมาห้าเม็ดใส่ไว้ในกระเป๋า แล้วก็ลองล้วงมาซิเอามา 1 เม็ด หายใจเช้า หายใจออกแล้วก็ลองนึกถึงบุคคลที่เด็กๆ รักที่สุดคือใคร อาจเป็นพ่อเป็นแม่ เป็นครูเป็นเพื่อน เป็นใครก็ได้ ท่านเริ่มจากความรักก่อน รักใครที่สด ล้วงกรวดแล้วมาคิดถืงเขาอยู่กับกรวดนันนะ photolightboxราคาถูก  พอห้าครังแล้วก็ย้ายฝังซ้ายล้วงเอากรวดเม็ดที่สองออกมา คิดถึงใครรองลงมาอีก แผ่ความรักคิดถึงนะ เอาความรักไปให้เขา นี่คือเป็นการที่ท่านสอนอาณาปาณสติ แล้วก็ท่านสอนเกี่ยวกับเรื่องความเมตตาในตัว ให้ระลึกถึงความดีงามที่ตัวเองมี และสัมผัสได้ แล้วก็แบ่งปันให้กับคนอื่นชุมชนหมู่บ้านพลัม เป็นชุมชนที่เน้นเรื่องสติ ที่นั่นเขาใช้ระฆังเป็นสิงที่จะช่วยเตือนจิตให้มาอยู่กับปัจจุบัน ที่นั่นถือว่าระฆังแห่งสติเป็นสิงหนึ่งที่จะช่วยเตือนคน อาจเป็นเลึยงต่างๆ ที,ไม'ใช่เฉพาะระฆังก็ได้ ระฆังเป็นแค่เรื่องพิธีกรรม หรือพิธีการที่จะช่วย บางทีเลึยงโทรศัพท์ดังขึ้น ท่านขอว่าหายใจเช้าหายใจออกสักสามครั้ง เวลามีผู้ติดต่อไปที่หมู่บ้านพสัม จะต้องรอโทรศัพท์ดัง 5 - 6 ครั้ง เพราะ 3 ครั้ง ยังไม่มีคนรับ เขาจะภาวนากับเลึยงว่าเสืยงโทรศัพท์ เขากำลังจะสือสารกับคนที,ไม่รู้คือใคร เพราะฉะนั้นคนนั้นอาจมีความสุข

 

กล่องไฟถ่ายสินค้า

Write a comment

Comments: 0