ข้อควรรู้ก่อนการใช้งานสเลทฟิล์ม

แพงหัดตนให้เ□นคนมีปกติหายใจลึกคือหายใจทั่วท้องเป็นหลักอันสำคัญของลัทธิโยคี และต้องพยายามให้ได้หายใจอากาศที่ดีๆ เข้าในปอดเสมอ ส่วนการหายใจด้วยการปีกหัดนั้น เขาแนะนำให้ทำในเวลาเข้าตื่นนอนให้หายใจอย่างยาว ๆ จะยืนหรือนอนหงายก็ได้ ในเรื่องนี้มีข้อประหลาดอยู่อย่างหนึ่ง คือ ตามปกติคนเราบางคน เวลาหายใจเข้ามักทำท้องยุบ และเวลาหายใจออกมักทำท้องพอง ข้อนี้ไม่ถูก ใครที่เป็นเช่นนี้จะต้องหัดใหม่ คือเวลาหายใจเข้าต้องทำท้องพองให้ลมหายใจเข้าไปถึงในท้อง และเวลาหายใจออกต้องทำท้องยุบเท่ากับล้างอากาศที่ไม่ดีออกมา มีวิธิอย่างหนึ่งซึ่งเข้าสอนว่าเมื่อเวลาหายใจเข้าทำท้องพองให้มีอากาศอยู่เต็มท้องแล้วกลั้นหายใจและทำท้องยุบ เป็นการไล่อากาศขึ้นมาอยู่ตามหน้าอก เพื่อได้ชอกซอนล้างที่ต่าง ๆ  สเลทฟิล์มถ่ายภาพยนต์ ตามหน้าอกได้ทั่วกฎแห่งการหายใจมีอยู่เพียงเท่านี้ ข้อควาบทกล่าวมาน ดูเหมือนจะเข้าใจยากแต่อันที่จริร]ถ้าท่านผู้อ่านลองพิเคราะห์สักเล็กนอยจะเข้าใจใด้ดี คนทมืความริษยาอยู่เป็นปกติย่อมมืคนรักน้อย ใม่ใช่เพราะว่าตนเอ\]ใปแสด\]อะใรทใม่ดีแก่ใครแล้ว ก็จะถูกเกลียดช่\]ความจริร]ถี\]แม้ใบ,ใต้แสด\]อะใรเสย กระแสฃอร]นราruที่ถูกย้อมด้วยความเกลียดช่ร]ริษยานั้นเอร] ดีร]ดูดเอาความเกลียดช่ร]ริษยาชอร]ผู้อื่นเข้ามาเป็นความเข้าใจผิดของปุถุชนโดยมากว่าสิ่งไรที่ผิดอยู่ในใจย่อมไม่มืใครทราบ ไม่มีใครรู้สึก อันที่จริงคนทั้งหลายอาจจะไม่รู้สึกจริง แต่ทว่าสิ่งไรที่คนเราไม่รู้สึก  วิธีทำสเลท สิ่งนั้นยังมีธรรมชาติอีกอันหนึ่งที่ดำเนินตามกฎอันสึกลับ สำหรับมนุษย์คอยให้ผลตรงกับความเป็นไปชองดวงจิต คนที่มีความคิดในใจเป็นอย่างไร ก็ย่อมมีอะไรที่ทำให้คนอื่นเขาคิดเห็นตัวอย่างนั้นเหมีอนกัน คนที่มีปกติ เห็นตัวดีคนเดียว เห็นคนอื่นเลวทั้งหมด ก็ย่อมถูกคนอื่นเห็นตัวเลวไปด้วยเหมือนกัน  ฃ้อควาบที่กล่าวมาน ภูเหมือนจะเฃ้าไจยากแต่อันที่จริงถ้าท่านผู้อ่านลอร]พิเคราะห์สักเล็กม่อยจะเช้า,ไจไถ้ดี คนที่มืความริษยาอยู่!มืนม่กติย่อมมืคนรักน้อย  สเลทหนังราคา ไม่ไช่เพราะว่าตนเอร]ไม่แสดร]อะไรที่ไม่ดีแก่ไครแล้ว ก็จะถูกเกลียดชัร]ความจริร]ถึร]แม่ไม่ไถ้แสดร]อะไรเสย กระแสฃอรฟราท1ที่ถูกย้อมถ้วยความเกลียดชัร]ริษยานั้นเอร] ดีร]ดูดเอาความเกลียดชัร]ริษยาฃอร]ผู้อื่นเข้ามาเป็นความเข้าใจผิดของปุถุชนโดยมากว่าสิ่งไรที่ผิดอยู่ในใจย่อมไม่มีใครทราบ ไม่มีใครรู้สึก อันที่จริงคนทั้งหลายอาจจะไม่รู้สึกจริง แต่ทว่าสิ่งไรที่คนเราไม่รู้สึก สิ่งนั้นยังมีธรรมชาติอีกอันหนึ่งที่ดำเนินตามกฎอันลึกลับ สำหรับมนุษย์คอยให้ผลตรงกับความเป็นไปของดวงจิต คนที่มีความคิดในใจเป็นอย่างไร ก็ย่อมมีอะไรที่ทำให้คนอื่นเขาคิดเห็นตัวอย่างนั้นเหมีอนกัน คนที่มีปกติ เห็นตัวติคนเดียว เห็นคนอื่นเลวทั้งหมด ก็ย่อมถูกคนอื่นเห็นตัวเลวไปด้วยเหมีอนกัน

 

ให้พลอยยินดีด้วย พึงมีจิตเมตตาแม้แก่ผู้ที่คิดร้ายต่อเรา นี่แหละเป็นหนทางเดียวที่จะทำให้ตนให้เป็นคนมีเลน่ห้อยู่ในตัว  สเลทฟิล์มราคา  เป็นกุญแจแห่งความลึกลับ และเป็นความจริงที่มนุษย์ไม่ค่อยเชื่อแต่ก็เป็นความจริงอย่างที่สุด เสน่ห้ในตัวมนุษย์ ก็คือการย้อมปราณของเราให้เต็มไปด้วยสิแห่งความเมตตานี่เอง ไม่ใช่ด้วยการใช้เครื่องรางหรือวัตถุอันใดเลยแนอกจากการหัดดวงจิตไห้เต็ม'ใบa วยความเมตตาแล้วเราจะตองหัดอีกประการหนึ่ง คือหัดให้เรามีความต้องการอย่างแรงอยู่เสบอ55

 

 

สเลทฟิล์ม